×

Blended traject ‘Bedrijfswaarden’

Blended traject ‘Bedrijfswaarden’ Samenwerking met Zenjoy


Vraag

Werken rond waarden in organisaties is waarden-vol. Hoe maak je dit concreet en niet-wollig?

Onze rol

Conext begeleidde een grootschalige oefening rond ‘Bedrijfswaarden’ in een 35-tal teams.

Korte omschrijving

In elk team faciliteerde Conext een uitwisseling rond vier centrale waarden. Hoe worden de waarden in het team beleefd? Wat zit er al goed? Maar ook: waar willen we als team en organisatie naar streven?

Na deze oefening volgde een on-line bottom-up bevraging. Hiervoor werkte Conext samen met haar ICT-partner Zenjoy. Elke teamleider kreeg de kans om de teambevindingen en -suggesties te registreren in een ICT-platform. Analyses, conclusies en daaraan gekoppelde acties werden via hetzelfde platform visueel en interactief weergegeven. 

Interesse? Contacteer Conext!