×

Missie en leidende principes

Conext begeleidt kennisintensieve organisaties bij het ontwikkelen van leidinggevenden, medewerkers en hun teams. We versterken hen in het omgaan met uitdagingen en verandering, om vanuit hun talent de meeste meerwaarde te creëren voor de toekomst. 

Co-creatief

Vanuit uw vraag als klant creëren we samen een ontwikkeltraject op maat, dat steeds flexibel kan bijgestuurd worden in functie van wat op dat moment nodig is. Zowel rond de inhoud als het proces streven we naar partnership en open dialoog, met respect voor de diversiteit aan perspectieven.

Concreet

Onze aanpak is concreet en praktijkgericht. Geen wollige verhalen, geen hoogdravende theorieën. Nieuwe concepten en modellen worden enkel aangereikt als een nieuwe ‘bril’ van waaruit teams en individuen vanuit een ander perspectief naar hun situatie leren kijken. De toepasbaarheid en transfer van onze trajecten wordt vergroot door de voorbereiding en follow-up af te stemmen op de bestaande bedrijfs (HR)-processen.

Continu & duurzaam

Continue en duurzame verandering vindt enkel plaats als de lerende ook zin en energie heeft om “the bumpy road” van verandering in te slaan. We werken daarom steeds op een positieve en waarderende manier en stimuleren deelnemers om nieuwe uitdagingen aan te gaan met hoofd, hart en handen.

Contextueel en systemisch

We kijken naar het ruimere systeem waarbinnen de verandering in gedrag of attitude dient te worden gerealiseerd. En hebben oog voor de organisatiecultuur en voor de interactie tussen meerdere actoren: zij spelen een rol in wat er voor uw organisatie al dan niet werkt. Vanaf de intake tot en met de follow-up van het traject betrekken we dan ook meerdere partijen en hebben we oog voor de mogelijke impact van het traject op andere factoren. In heel wat trajecten werken we ook vanuit systemische interventies.

Congruent

Onze trainer/coaches zijn authentiek en maken waar wat ze beloven. Twijfelen we aan het duurzaam effect van gevraagde interventies, dan zeggen we dat op voorhand. Merken we dat een andere partner uw vraag beter kan invullen omdat deze buiten onze expertise valt, dan adviseren we dat eveneens.