×

Diensten

Wat kunnen we voor u betekenen?

Werkt u in een organisatie die sterk expertise-gedreven is en herkent u volgende uitdagingen?

"We werken aan multidisciplinaire projecten met behoorlijk wat complexiteit en een diversiteit aan perspectieven, waardoor knopen moeilijk worden doorgehakt. Hoe bereiken we betere samenwerking en zelforganisatie in onze projectteams?"

"Hoe kunnen we 'gegeerde' consultants en experts gemotiveerd aan boord houden in de 'war for talent' door in te zetten op (loopbaan)ontwikkeling? "

"Hoe kunnen we optimaal leiding geven aan medewerkers met kritische zin en passie voor hun vak?  Met ruimte om hen 'hun ding te laten doen' maar ook voldoende richting, sturing, gedeelde visie?"

"Onze omgeving wijzigt voortdurend: hoe creëren we draagvlak voor veranderingen en stimuleren we wendbaarheid?"

"Onze experts slagen er niet altijd in om hun know-how goed over te brengen: hoe kunnen ze hun communicatie- en adviesvaardigheden aanscherpen zodat ze meer impact hebben?"

"Sommige van onze technische experts zijn eerder teruggetrokken, weinig geneigd tot spontaan overleg en kennisdeling. Hoe zorgen we voor een klimaat waarin meer kennis gedeeld wordt en men elkaar inspireert en coacht?"

Wij gaan graag aan de slag met uw vraag!

We werken met leidinggevenden en medewerkers, maar ook met hele teams of de ruimere organisatie. We begeleiden verandertrajecten en werken leertrajecten uit afgestemd op de vraag, doelgroep en (leer)cultuur, vaak 'blended' via een mix aan leervormen.

Onze ervaring in kennisintensieve organisaties zorgt ervoor dat we uw context snel begrijpen en onze trajecten daarop kunnen afstemmen. We willen hierin graag steeds opnieuw vernieuwend en creatief zijn, met oog voor resultaat en samenwerking.