×

Team- en organisatieontwikkeling

Organisaties en teams zijn continu in beweging, passen zich voortdurend aan bij nieuwe wendingen. Soms gaat verandering vanzelf, soms helpt het om bepaalde veranderingsprocessen te laten begeleiden. Wij geven die begeleiding co-creatief mee vorm.

Procesbegeleiding bij veranderingstrajecten

Bij vragen rond organisatie-ontwikkeling en change begeleiden we verschillende stappen in het proces om te komen tot een gedeeld en gedragen antwoord op een bepaalde vraag. Onze rol is deze van facilitator, we stimuleren dat de betrokkenen de dialoog aangaan en samen keuzes maken. We leiden dit proces in goede banen door oog te hebben voor zowel de kwaliteit van overleg als de kwaliteit van besluitvorming, en zetten participatieve methodieken in om dit op een aangename, dynamische en innovatieve manier te doen.

Performance en talent development trajecten

We begeleiden trajecten voor organisaties die zowel het resultaatgericht werken als het ontwikkelen en inzetten van talent willen stimuleren door een krachtig 'performance en development beleid'. We bieden consultancy bij het ontwerp en begeleiden bij de implementatie ervan, in co-creatie met het management.

Bouwen aan teamwerk

We begeleiden teams die een stap willen zetten in het nog effectiever samenwerken als team. Dit doen we door eerst samen met diverse betrokkenen te kijken naar de huidige manier van samenwerken en de weg die hierin is afgelegd. We reiken een teamscan aan waarover een dialoog ontstaat. Zo ontstaat er een gedeeld aanvoelen van wat er goed zit, versterkt of behouden kan worden en wat er beter kan zijn. We faciliteren dat het team constructief met elkaar aan de slag gaat rond de gestelde uitdagingen, elkaar open feedback geeft en groeit in het vermogen om samen te werken.