×

Training

Onze trainingen spreken hoofd, hart en handen aan.  We werken ervaringsgericht en waarderend. Nieuwe concepten en modellen reiken we aan als een 'nieuwe bril' waarmee deelnemers naar hun situatie kunnen kijken. We werken met simulaties met acteur en bedrijfseigen cases.

Leiderschapsontwikkelingstrajecten

We verzorgen leiderschapsontwikkelingstrajecten in co-creatie, op maat van uw bedrijf.  Dit heeft meerdere ingrediënten. Vaak faciliteren ook het verder expliciteren en bouwen aan een bedrijfseigen leiderschapsvisie: hoe kijken we naar leiderschap? Wat verwachten we van onze leidinggevenden om een antwoord te kunnen bieden aan de uitdagingen voor de toekomst?  

Vanuit deze visie brengen we samen in kaart welke ontwikkeling dit betekent voor uw leidinggevenden en hun teams en stippelen daar een traject voor uit, via een variatie aan werkvormen: training, coaching, intervisie, peer-to-peer begeleiding,...

Resultaat: leidinggevenden voelen zich versterkt bij het opnemen van hun rol in de organisatie. Leiderschapsontwikkeling wordt nog meer ingezet als hefboom bij organisatie-ontwikkeling.

Functioneel leiding geven aan projecten

We verzorgen trainingen voor medewerkers die in de organisatie of voor hun klanten de rol hebben om projecten in goede banen te leiden, hetzij vanuit een eenmalige opdracht, hetzij vanuit de functie van projectleider. 

We trainen heel wat functionele leiderschapsvaardigheden: draagvlak creëren en buy-in, coördineren, richting geven, motiveren en goodwill creëren, betrekken en engageren van je stakeholders, aligneren van verschillende belangen, veranderingen implementeren, samenwerking stimuleren, visibiliteit geven aan het project,...

Resultaat: elke deelnemer vertrekt met concrete handvaten voor effectievere projectaansturing. Verhoogde output van projecten, minder frustratie, meer voldoening. 

Adviesvaardigheden: vertrouwenspartner voor je klant

We trainen deelnemers die vanuit hun expertise in contact staan met interne of externe klanten, en daarbij nog kunnen groeien in hun adviesvaardigheden en relatie-opbouw met de klant. Ze leren om meerwaarde te creëren door de manier waarop ze met de klant een krachtig partnerschap opbouwen. Dit vraagt niet alleen expertise maar ook heel wat relationele en consulting vaardigheden.

Resultaat: meer handvaten om klanten mee te nemen in een bepaald advies, vernieuwend met een vraag te werken en extra vragen en opdrachten bij klanten te genereren.

Dynamisch presenteren via storytelling

Verhalend leren presenteren met meer comfort, meer dynamiek en meer interactie...dat is de doelstelling. We leren deelnemers inhoudelijke en feitelijke materie overbrengen op een duidelijke, boeiende manier door er een kernachtig verhaal van te maken.

We putten uit elementen van Storytelling en leren hoe je een verhaal kan neerzetten door heel praktisch aan de slag te gaan. 

Resultaat: elke deelnemer gaat naar huis met krachtige spiegels en adviezen rond de eigen stijl van presenteren, inhoudelijke en verhaaltechnische elementen. Maar vooral ook veel vertrouwen en zin om te presenteren !

Coachingvaardigheden voor experts

Worden uw medewerkers regelmatig gevraagd om collega's te begeleiden bij het ontwikkelen van bepaalde expertise? Dit vraagt didactische en coachende vaardigheden en leervormen die onmiddellijk inzetbaar zijn op de werkplek. We werken trajecten uit waarbij we uw medewerkers begeleiden om hun know-how op een coachende manier over te brengen. Ze leren op een co-creatieve manier een leertraject opbouwen en leren de basisvaardigheden in coachen.

Resultaat: meer leerrendement door als coach het beste van zichzelf in te zetten en het beste uit anderen te halen.

We werken een 'coach the coach traject' uit afgestemd op uw vraag en de leercultuur van uw organisatie, waarbij we zelf ook co-creatief meerdere leervormen inzetten: via blended learning, training, intervisie, coaching (on the job).

Groeien in communicatie

We verzorgen communicatietrainingen in de brede zin van het woord en werken een training uit op basis van bedrijfseigen noden en cases: oa wendbaar communiceren, overtuigingskracht, assertiviteit, klantgerichtheid, verbeteren van samenwerking, omgaan met belangenconflicten of weerstand, onderhandelen.

Resultaat: elke deelnemer krijgt vanuit simulaties concrete feedback op de eigen communicatiestijl, leert sterktes en valkuilen en hoe hij/zij hiermee aan de slag kan gaan om nog effectiever te communiceren: met meer comfort én impact.